מספר הפונים למרפאות הראשוניות בבריטניה נמצא בעלייה ולפיכך גם הצורך המתמיד בהתייעלות תהליכי העבודה, תוך שיפור השירות למטופל ומבלי להוסיף בעלויות הטיפול.

מיון (טריאג') טלפוני לחולים המבקשים תור לרופא באותו יום, עשוי להקל על עומס העבודה. בחלק מהמרפאות מונהג טריאג' טלפוני על ידי אחות או רופא המתקשרים למטופלים שדורשים תור דחוף (לאותו יום), אולם יעילותו של צעד זה לא נבחנה.

חוקרים מבריטניה הקצו רנדומלית 42 מרפאות ראשוניות לטריאג' טלפוני על ידי אחות או רופא (מבוסס אלגוריתם ממוחשב) או לטיפול רגיל. בקבוצת הטריאג', רופא או אחות התקשרו ללא דיחוי לחולים שביקשו תור לאותו היום. הרופא או האחות טיפלו בבעיה באמצעות הטלפון או סידרו המשך טיפול דרך הטלפון או דרך המשרד. נתוני מחקר היו זמינים עבור מעל 16 אלף מטופלים.

במשך מעקב של 28 יום לאחר יצירת הקשר הראשונית, מיון על ידי רופא או אחות העלו ב-33% ו-48%, בהתאמה, את יצירת הקשר של המטופל עם המרפאה; עם זאת, הם היו קשורים בירידה של 39% ו-20%, בהתאמה, במפגשים פנים אל פנים עם רופא. משך שיחת טריאג' ממוצעת היה 4 דקות לרופא ו-6.5 דקות לאחות.

מטופלים במרפאות הטריאג' דיווחו על גישה טלפונית קלה יותר למרפאה. מטופלים שעברו טריאג' על ידי אחות היו פחות שבעי רצון ממטופלים שעברו טריאג' רופא או מטופלים בטיפול הרגיל. העלויות של כל שלוש האסטרגטגיות היו זהות.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Campbell JL, et al. Telephone triage for management of same-day consultation requests in general practice (the ESTEEM trial): A cluster-randomised controlled trial and cost-consequence analysis. Lancet. 2014. Early Publication .Aug 4th 2014.