קשישים

תוכנית שחרור קשישים מאשפוז בשילוב המטפלים העיקריים מפחיתה ומקצרת אשפוזים חוזרים

מטה-אנליזה של 11 מחקרים מצאה כי תכנון של תוכנית השחרור מאשפוז יחד עם המטפל העיקרי מפחיתה ב- 25% את הסיכוי לאשפוזים חוזרים ואת משך האשפוזים החוזרים של קשישים המשוחררים מאשפוז למוסד סיעודי אחר בקהילה

טיפול בקשישים (צילום: אילוסטרציה)

נערכה מטה-אנליזה על מנת לבחון את ההשפעה של שילוב מטפלים (caregivers) לא-רשמיים לתוכנית השחרור מאשפוז על העלויות לאחר השחרור ועל ניצול משאבים בקרב קשישים.

בוצעה סקירה שיטתית במאגרי המידע MEDLINE ,EMBASE וספריית קוכריין כדי לאתר מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית שפורסמו באנגלית בין 1990 לאפריל 2016, אשר בחנו את ההשפעה של שילוב המטפלים העיקריים בתוכנית השחרור מאשפוז טרם השחרור על עלויות הטיפול הרפואי ועל השימוש במשאבים לאחר השחרור. המחקרים בחנו את תוכנית השחרור של קשישים בהם מטפלים אנשים קרובים (לא מטפלים רשמיים) אשר משוחררים מאשפוז לבית חולים אחר או למוסד סיעודי. הוערכו שיעורי האשפוזים החוזרים, משך האשפוזים החוזרים, הזמן עד לאשפוז חוזר ועלויות הטיפול לאחר השחרור מאשפוז.

אותרו 10,715 פרסומים מחקריים, מתוכם 15 שענו על קריטריוני ההכללה. 11 מחקרים סיפקו די פרטים כדי לחשב את שיעורי האשפוזים החוזרים עבור משתתפי התערבות ומשתתפי ביקורת.

תוכנית שחרור בשילוב האדם המטפל נקשרה לירידה של 25% באשפוזים החוזרים תוך 90 ימים (סיכון יחסי [relative risk – RR]:י0.75, 95% רווח בר סמך: 0.62-0.91) וירידה של 24% באשפוזים החוזרים תוך 180 ימים (0.76, 0.64-0.90). מרבית המחקרים דיווחו על תוצאות מובהקות סטטיסטית של אשפוז חוזר קצר יותר, זמן קצר עד לאשפוז חוזר ועלויות נמוכות יותר לאחר שחרור מאשפוז עקב יישום תוכנית שחרור בשילוב האדם המטפל.

עבור קשישים המשוחררים לקהילה, שילוב המטפלים העיקריים בתכנון תוכנית השחרור לקהילה מפחית את הסיכון לאשפוזים חוזרים.

מקור:

Juleen Rodakowski, Philip B. Rocco, Maqui Ortiz, Barbara Folb, Richard Schulz, Sally C. Morton, Sally Caine Leathers, Lu Hu and A. Everette James III
Caregiver Integration During Discharge Planning for Older Adults to Reduce Resource Use: A Metaanalysis
Version of Record online: 3 APR 2017 | DOI: 10.1111/jgs.14873
Journal of the American Geriatrics Society
.

נושאים קשורים:  קשישים,  אשפוז קשישים,  שחרור מאשפוז,  קבלת החלטות,  תוכנית לאחר אשפוז,  אשפוזים חוזרים,  משך אשפוז,  מטפל עיקרי,  מוסד סיעודי,  שחרור לקהילה,  מחקרים
תגובות