פעילות גופנית

גורמים המשפיעים על אובדן שריר בקרב קשישים המתגוררים בקהילה

החוקרים מצאו שרמות מוגברות של OH)D)25 ופעילות גופנית, שבאה לידי ביטוי בבדיקת פדומטר, שיפרה מדדי שריר בין אנשים מבוגרים לעצמם ובין אנשים מבוגרים לאחרים

שרירים בקרב מבוגרים וקשישים (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה היא לתאר את הקשר של serumי25-hydroxvitamin D י(25(OH)D), פעילות גופנית (Physical activityי(PA)), כאב ברכיים ואי תפקוד עם אובדן מסת שריר, כוח שריר ואיכות שריר לאורך 10 שנים בקשישים המתגוררים בקהילה.

המשתתפים (n=1,033י; 51% נשים ; גיל חציוני 63±7.4 שנים) נמדדו במצב הבסיס ולאחר 2.5, 5 ו-10 שנים. מסת גף תחתון ללא שומן (lower limb lean massי(LLN)) הוערכה באמצעות בדיקת ספיגה של x-ray כפול אנרגיה, כוח של גף תחתון (lower limb muscle (LMS)) באמצעות דינמומוטר ואיכות הכוח של הגף התחתון (lower limb muscle qualityי(LMQ)) חושבה באמצעות LMS/LLM. כאב ברכיים וחוסר תפקוד הוערכו באמצעות אינדקס (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritisי(WOMAC)).

את הפעילות הגופנית העריכו החוקרים באמצעות פדומטרים ואת הקשר בין 25(OH)יD, פעילות גופנית וציוני WOMAC למסת שריר, כוחו ואיכותי העריכו באמצעות מודלי רגרסיה מכילי שונות לינארית.

החוקרים מצאו שהגברה בפעילות הגופנית הן בין אנשים לאחרים והן בין אנשים לעצמם קושרה עם LLM,יLMS ו-LMQי(P<0.05 עבור כולם). כמו כן, הגברה בכאב ברכיים ואי תפקוד קושרה עם LLS ו-LMQ אך לא עם LLMי(P < 0.05 עבור כולם). בחינת השפעה בין אנשים שהפגינו רמות 25(OH)יD גבוהות יותר קושרה עם ממוצעים 10 שנתיים גבוהים יותר של LLM,יLMS ו-LMQי(P < 0.05 עבור כולם), בעוד שבהשוואה בין אנשים לעצמם רמות 25(OH)יD מוגברות קושרו עם LMS ו-LMQ מוגברים אך לא עם LLM.

החוקרים הסיקו מתוצאות אלה ששונות ב-25(OH)יD, כאב ואי תפקוד בנבדק לאורך זמן קושרה לשינויי שריר באותו הנבדק. הגברת הפעילות הגופנית של אותו אדם משפרת את מסת השריר, חוזקו ואיכותו, ממצא שתומך בהמלצה לקדם פעילות גופנית כאמצעי להפחתת אובדן שריר בעקבות גיל.

מקור: 

Balogun, S. et al. (2018). The Journals of Gerontology Series A. 73 (4)

נושאים קשורים:  פעילות גופנית,  הרכב גוף,  כאב,  רגל,  זקנה,  גריאטריה,  מסת שריר,  קהילה,  כח שריר,  hydroxvitamin,  כאב ברכיים,  מחקרים
תגובות