אופיואידים

שימוש באופיואידים וקנאביס במקביל קשור למגוון תוצאים שליליים

מחקר זה דגם אוכלוסיית מטופלים הסובלים מכאב כרוני, והשווה בין מטופלים שנטלו אופיואידים בלבד לעומת מטופלים שטופלו עם אופיואידים וקנאביס במקביל, בהיבטים של בריאות הנפש, חוויית הכאב ושימוש בחומרים נוספים

10.06.2019, 10:45

שימוש שגוי באופיואידים (Opioids), במיוחד בקרב מטופלים הסובלים מכאב כרוני, מהווה בעיה משמעותית בבריאות הציבור, וקשור לתוצאים שליליים. למרות מאמצים לעקוף את התופעה, אופיואידים הם עדיין קבוצת תרופות המרשם הנפוצה ביותר. נעשה שימוש תדיר באופיואידים תחת מרשם על מנת לטפל בכאב כרוני למרות הסיכונים הכרוכים בכך, וכאב כרוני עודנו גורם חשוב בהבנת תופעה זו.

קנאביס הינו חומר נוסף שלאחרונה צבר תשומת לב בספרות הנוגעת לכאב כרוני, שכן מספר הולך ועולה של אנשים משתמשים בו כחלק מהניהול של כאב כרוני. בהתחשב בתדירות הגבוהה בה נעשה שימוש בשני חומרים אלה, העבודה המחקרית שנעשתה על מנת לבחון את ההשפעה של שימוש משולב בשניהם הינה מועטה. באופן כללי, שימוש במספר חומרים במקביל קשור לתוצאים פחות טובים ביחס לשימוש בחומר בודד, מה שעשוי להיות נכון גם לגבי שימוש משולב באופיואידים וקנאביס.

מחקר זה בחן את השימוש באופיאטים בלבד לעומת שימוש משולב באופיואידים וקנאביס, בקרב מבוגרים הסובלים מכאב כרוני (450 מטופלים). בהקשר זה נבדקו תוצאים של בריאות הנפש, כאב, ושימוש בחומרים נוספים. נעשה שימוש בחישובי שונות מסוג ANCOVA לצורך הערכת ההבדלים בין שתי הקבוצות.

התוצאות רמזו על כך שבהשוואה לשימוש באופיואידים בלבד, השימוש המשולב באופיואידים וקנאביס קשור לתסמיני חרדה מוגברת (P<0.001) ודיכאון (P=0.001). כמו כן, נמצא קשר להפרעות הקשורות בשימוש בחומרים שונים: אופיאטים (P<0.001), טבק (P<0.001), אלכוהול (P<0.001), קוקאין (P<0.001) ותרופות הרגעה (P<0.001). לעומת זאת, קשר דומה לא נצפה לגבי עוצמת הכאב (P=0.20) או לגבי מוגבלות (P=0.13).

החוקרים סיכמו והסיקו שממצאים אלה שמים דגש על אוכלוסייה פגיעה של מטופלים הסובלים מכאב כרוני ומשתמשים במספר חומרים במקביל, ומעידים על הצורך ביסודיות גבוהה יותר בהערכה ובטיפול של כאב כרוני.

מקור: 

Rogers, A. et al. (2019). The Journal of Pain. doi: 10.1097/ADM.0000000000000493

נושאים קשורים:  אופיואידים,  קנאביס,  שימוש משולב בתרופות,  כאב כרוני,  חרדה,  דיכאון,  מחקרים
תגובות