סרטן שד

איך ניתן לשפר את הניהול ארוך הטווח של נשים נשאיות של BRCA?

החוקרים הציגו אילו גורמים משפיעים על יחס העלות-תועלת בניהול ארוך טווח של נשאים נשאיות של BRCA1 ו-BRCA2 והסיקו כי שימוש בתוכנית קלינית מובנית היא האפשרות המועדפת

01.07.2020, 11:56

נשים נשאיות של ווריאנט פתוגני ב-BRCA1 או BRCA2 נמצאות בסיכון גבוה לפתח סרטן שד או שחלות. נכון להיום, חסרות עדויות ליעילות ולעלות-תועלת של ניהול ארוך טווח במקרים אלה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את העלות-תועלת בעולם האמיתי של ניהול מקרי נשאות ל-BRCA במסגרת תוכנית קלינית מובנית.

החוקרים בדקו את התוצאים הבריאותיים והעלויות במשך כל החיים הכרוכות בניהול קליני של נשים בריאות נשאיות של BRCA בגיל 20 תוך שימוש במודל מיקרו-סימולציה. לצורך ביצוע ההתערבות, נשים יכלו לפנות למרפאת סיכון-גבוה, לעבור ניתוח להפחתת הסיכון ולקבל סקירת שד שנתית. המידע בו השתמשו עבור בניית המודל היה מתוך מאגר מידע קליני שכלל 983 נשאיות של BRCA. ההשוואה בוצעה מול ניהול ללא סיכון. התוצאים הופחתו ב-5%.

תוצאות המחקר הראו כי העלייה ביחס עלות-תועלת עבור התוכנית הייתה 32,359-48,263$ לכל שנת חיים מתוקננת לאיכות (QALY - quality-adjusted life-year). בנוסף, הגבלה של ביצוע ניתוח כריתת חצוצרות ושחלות להפחתת הסיכון ל<50% מהנשאיות הוריד את העלות-תועלת ב-7000$-8000$ ל-QALY. כמו כן, השגה של היענות מושלמת להנחיות הייתה פחות מוצלחת מבחינת עלות-תועלת במקרים של BRCA2 בעקבות עלייה בהוצאות שנבעו מביצוע כריתת שד להפחתת סיכון שהייתה מלווה בעליה קטנה בתועלת הבריאותית.

החוקרים הסיקו כי ניהול ארוך טווח של הטיפול בנשאיות BRCA באמצעות תוכנית קלינית מובנית עדיף מבחינת עלות-תועלת. כמו כן, היענות תת-מיטבית לקווים המנחים לניהול הסיכון עשויה להשפיע באופן משמעותי על התוצאים ועל כן, מדובר בשיקול חשוב שיש להתייחס אליו במחקרים עתידיים.

מקור: 

Petelin, L. et al. (2020) Genetics in Medicine 22.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  נשאות BRCA,  עלות-תועלת,  שנת חיים מתוקננת לאיכות,  ניהול ארוך טווח,  מחקרים
תגובות