הקצאה אקראית

עלייה במשקל במהלך 6 שנות מעקב במבוגרים צעירים

למרות שההתערבויות השונות על עלייה במשקל לא הקטינו את המשקל אותו עלו הנבדקים במהלך שש שנות המעקב, הם היו יעילים בקרב בני פחות מ-25. מאמצים עתידיים להאטת העלייה במשקל צריכים להתמקד במבוגרים בני 18-24.9

07.07.2020, 11:35

מטרת המחקר הייתה לקבוע האם שתי התערבויות שעזרו להוריד את העלייה במשקל במשך 3 שנים ימשיכו להיות יעילות גם במעקב של 6 שנים.

מחקר בהקצאה אקראית נערך בשני מרכזים אקדמיים והשתתפו בו 599 מבוגרים צעירים בני 18-35, בעלי משקל תקין או משקל עודף. 504 מתוכם (84%) נתנו הסכמה להארכת המחקר לשש שנים (Study of Novel Approaches too Weight Gain Prevention-Extended – SNAPE-E). במחקר ההמשך החוקרים המשיכו את ההתערבות ואת הערכת היעילות. העלייה במשקל במשך שש שנים הושוותה לכל המשתתפים שהוקצו לקבוצת הביקורת, קבוצת שינוי גדול (התחילו את המחקר בירידה במשקל של 5-10 פאונדים) וקבוצת שינוי קטן (קבוצה בה בוצעו שינויים קטנים בצריכה היומית ובפעילות הגופנית).

השינוי במשקל מתחילת המחקר ועד לשנה השישית לא היה שונה באופן משמעותי בין שלושת הקבוצות (ביקורת – 3.9 ק"ג; שינוי קטן – 4.1 ק"ג; שינוי גדול – 2.8 ק"ג). עם זאת, נראתה אינטרקציה משמעותית בטיפול לפי גיל (p=0.002). במטופלים בני פחות מ-25, העלייה במשקל במשך 6 שנים עמדה על 7.3 ק"ג בממוצע והייתה נמוכה בכמעט 50% בשתי קבוצות ההתערבות. בקבוצת השינוי הגדול הייתה ירידה משמעותית במשקל הממוצע שירד (בניתוח Area Under the Curve) במהלך שש שנים בהשוואה לקבוצת הביקורת או לקבוצת השינויים הקטנים.

מקור: 

Wing R.R et al (2020). Obesity, 28: 80-88;

נושאים קשורים:  הקצאה אקראית,  קבוצת ביקורת,  מעקב,  האטה בירידה במשקל,  מחקרים
תגובות