רופאי משפחה

איך אפשר לזהות שחיקה אצל רופאים וצוותי מרפאות?

במחקר זה נמצא כי שימוש בדירוג ה- Mini Z-derived T/T יכול לשמש להערכה מהירה של דרגת שחיקה וזיהוי גורמי שחיקה הקשורים למבנה ארגוני וסביבת עבודה תומכת בצוותי מרפאה

20.07.2020, 12:47

יוזמת ה- CMS Transforming Clinical Practice Initiative (או בקיצור, TCPI) סיפקה תמיכה בלמידה ואימון של מרפאות במהלך המעבר למודלים חדשים של טיפול מבוסס ערך. מרפאות במרילנד השתתפו ב-Garden Practice Transformation Network (או בקיצור, GPTN) במסגרת ה-TCPI.

במהלך הערכת המרפאות, החוקרים מדדו הימצאות שחיקה וזיהו את הגורמים המנבאים הניתנים לריפוי בקרב מרפאות ה-GPTN במרילנד. במסגרת המחקר הפיצו החוקרים שאלון מסוג Mini Z tool ערוך בקרב רופאים וצוותי מרפאות. קשר בין הימצאות שחיקה לגורמי שחיקה הוערך באמצעות מודל רגרסיה מסוג Generalized Estimating Equation.

תוצאות המחקר הראו כי הימצאות תסמיני שחיקה הייתה 22%, כאשר 35% דיווחו על הנאה מעבודתם. דירוג 100 נקודות Time Constraints/ יTeamwork (או בקיצור, T/T) נבנה באמצעות שימוש בגורמים אשר קשורים באופן משמעותי לתסמיני שחיקה. עליה של דירוג  T/T ביחידה אחת היה קשור לעליה של 10% בסיכוי לעבור מהקבוצה שחוותה שחיקה או לחץ לקבוצה שמצאה הנאה בעבודה (יחס הסיכויים=1.1, רווח בר-סמך 95% 1.07, 1.13, p < 0.0001).

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש בדירוג ה-Mini Z-derived T/T יכול לשמש להערכה מהירה של דרגת שחיקה וזיהוי גורמי שחיקה הקשורים למבנה ארגוני וסביבת עבודה תומכת בצוותי מרפאה.

מקור: 

Niharika Khanna et. al (2020) The Journal of the American Board of Family Medicine DOI: https://doi.org/10.3122/jabfm.2020.03.190458

נושאים קשורים:  רופאי משפחה,  שחיקה,  Mini Z tool,  מחקרים
תגובות