קנאביס

הקשר בין דיכאון לשימוש בקנאביס

למרות ההשפעה השלילית הידועה של קנאביס על הסובלים מדיכאון, מחקר זה מצא קשר בין מטופלים הסובלים מדיכאון לשימוש בקנאביס

21.09.2020, 11:15

למרות מחקרים רבים שהראו כי שימוש קבוע בקנאביס עלול להחמיר את תסמיני הדיכאון, ישנה מגמת עלייה בקרב התקשורת הפופולרית בהצגה של קנאביס כמועיל לבריאות הנפש ואנשים רבים בציבור מאמנים כי שימוש בקנאביס מועיל לדיכאון. מצב זה עלול להוביל למצב בו השימוש בקנאביס בקרב אנשים הסובלים מדיכאון נפוץ יותר יחסית.

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין דיכאון לשימוש בקנאביס בקרב מבוגרים בארה"ב ואת מגמות השימוש בקנאביס לאורך זמן בין השנים 2005 ל-2016.

במחקר חתך זה נבדקו 16,216 מבוגרים בגילאי 20 עד 59 אשר השתתפו בסקר הבריאות והתזונה הלאומי - סקר חתך ארצי ושנתי המתרחש בארה"ב. ניתוח הנתונים נערך מינואר ועד פברואר 2020. המשתתפים במחקר סווגו לקבוצת משתתפים שהשתמשו בקנאביס לפחות פעם אחת בחודש האחרון ולקבוצה שהשתמשה באופן יומיומי/כמעט יומיומי (מעל 20 פעמים בחודש האחרון). רגרסיה לוגיסטית שימשה לבדיקת המגמות לאורך זמן בשכיחות השימוש בקנאביס, דיכאון והקשר בין שימוש בקנאביס לדיכאון.

ניתוח הנתונים הסופי כלל 16,216 מבוגרים, מתוכם 7,768 (אחוז משוקלל [weighted percentage]י- 48.9%) היו גברים, 6,809 (אחוז משוקלל - 66.4%) היו משתתפים לבנים לא היספנים ו-9,494 (אחוז משוקלל - 65.6%) היו בעלי השכלה על-תיכונית. הגיל הממוצע המשוקלל (weighted mean age) במחקר היה 39.12 (רווח בר סמך של 95% - 38.23-39.40 שנים). המחקר מצא כי לאנשים עם דיכאון היה פי 1.9 יותר סיכוי לשימוש בקנאביס לפחות פעם אחת בחודש האחרון ו-2.29 (רווח בר סמך של 95% - 1.80-2.92) יותר סיכוי לשימוש יומיומי/כמעט יומיומי בקנאביס בהשוואה למשתתפים ללא דיכאון. הקשר בין שימוש בקנאביס לדיכאון גדל משמעותית בין השנים 2005 ל-2016. יחס הסיכויים (odds ratio) לדיכאון ולשימוש של לפחות פעם אחת בקנאביס עלה מ-1.46 (רווח בר סמך של 95% - 1.07-1.99) בין 2005 ל-2006 ל-2.30 (רווח בר-סמך של 95% - 1.82-2.91) בין שנת 2015 ל-2016. יחס הסיכויים לדיכאון ולשימוש בקנאביס באופן יומיומי/כמעט יומי בחודש האחרון עלה מ-1.37 (רווח בר סמך של 95% - 0.81-2.32) בין שנת 2005 ל-2006 ל-3.16 (רווח בר סמך של 95% - 2.23-4.48) בין שנת 2015 ל-2016.

ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שאנשים הסובלים מדיכאון נמצאים בסיכון מוגבר לשימוש בקנאביס, עם סיכוי מוגבר באופן משמעותי לשימוש בקנאביס באופן יומיומי או כמעט יומיומי. על הקלינאים להיות מודעים למגמות אלו ולראיות שמצביעות על כך שקנאביס אינו מטפל ביעילות בדיכאון.

מקור: 

Gorfinkel LR. Et al. (2020) JAMA Network Open. 3(8):e2013802.

נושאים קשורים:  קנאביס,  דיכאון,  התמכרות לקנאביס,  מחקרים
תגובות