התבגרות מינית

האם מתבגרים יכולים להעריך בעצמם את שלבי ההתבגרות המינית שלהם?

במחקר זה נמצאה התאמה בין תוצאות הערכה עצמית של שלב התפתחות מינית לבין תוצאות הערכה על פי בדיקת רופא

22.10.2020, 13:38

קלינאים, חוקרים, ובעלי תפקידים אחרים במערכת הבריאות כוללים פעמים רבות התבגרות מינית בבחינת תוצאים. יחד עם זאת, הערכת שלב התבגרות מינית יכולה להיות מאתגרת בעקבות טבען הרגיש של בדיקות קליניות רלוונטיות. מטרת המחקר הייתה לבדוק את יכולת הדיוק בהערכה עצמית של שלב טאנר בהשוואה להערכת שלב טאנר על ידי רופא.

החוקרים סקרו 22 מחקרים שכללו 21,801 משתתפים אשר התאימו לקריטריוני ההכללה של המחקר. סך הכל, התאמה בין תוצאות שתי ההערכות שנבדקו הייתה ברמה בינונית עד משמעותית. ההתאמה הגבוהה ביותר נמצאה עבור שלב 1 בהתפתחות חזה, שלב 1 בהתפתחות שיער ערווה נשי, וכן שלבים 1 ו-5 בהתפתחות שיער ערווה גברי. כאשר השלבים התחלקו לטרום ( טאנר שלב 1), מהלך (שלבים 2, 3), והשלמת תהליך ההתבגרות המינית, מידת ההתאמה בין תוצאות שתי הבדיקות השתפרה, בייחוד עבור שלבי טרום והשלמת תהליך ההתבגרות המינית.

החוקרים סיכמו כי הערכה עצמית של התבגרות מינית הייתה הכי מדוייקת ביותר בזיהוי טאנר שלב 1, טאנר שלב 5, וכאשר ההתפחות המינית התחלקה לשלבי טרום-התבגרות מינית, מהלך התבגרות מינית, והשלמת התבגרות מינית.

מקור:

Susan C Campisi et. al (2020) The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa135

נושאים קשורים:  התבגרות מינית,  רפואת מתבגרים,  מחקרים
תגובות