Licogliflozin

האם התרופה Licogliflozin יעילה להורדת משקל בקרב מטופלים מבוגרים?

החוקרים ביצעו מחקר שבחן מינונים שונים של Licogliflozin להורדה במשקל, תוך בחינה של היעילות והבטיחות של כל מינון בהשוואה לאינבו

07.12.2020, 15:51
כדורים לדיאטה, הרזיה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את התגובה תלוית המינון לתרופה Licogliflozin, מעכב דואלי של הקו-טרנספורט נתרן/גלוקוז 1 (SGLT1) ו-2 (SGLT2), באמצעות שינוי במשקל הגוף בקרב מטופלים מבוגרים עם עודף משקל או השמנת יתר.

במחקר הנוכחי השתמשו באנליזת תגובה-למינון במטרה להעריך את השינוי במשקל הגוף לאחר 24 שבועות של טיפול עם ארבעה מינון שונים פעם ביום ושני מינונים שונים פעמיים ביום של התרופה Licogliflozin (מינונים בטווח 2.5-150 מ"ג) בהשוואה לאינבו (נקודת הסיום המרכזית במחקר). בהמשך, החוקרים ביצעו אנליזה נוספת של 24 שבועות להערכה של הבטיחות והיעילות של שני מינונים פעמיים ביום של Licogliflozin בשמירה על הירידה הראשונית במשקל.

תוצאות המחקר הראו כי טיפול עם Licogliflozin פעם או פעמיים ביום הוביל לירידה מובהקת תלוית מינון במשקל הגוף בהשוואה לאינבו (P<0.0001). עם זאת, השינוי הממוצע המותאם באחוזים של הירידה במשקל לאחר 24 שבועות היה מתון, בטווח של -0.45- 3.83% (בקבוצה שקיבלה מינון של 50 מ"ג פעמיים ביום [רווח בר סמך 95%: -5.26- -2.48%], n=75). בניתוח מגיבים (Responder analysis) של ירידה במשקל ≥ 5% לאחר 24 שבועות, נמצא הבדל מובהק בהשוואה לאינבו, שהיה בולט בעיקר במינונים הגבוהים ביותר של 50 מ"ג פעמיים ביום (45.3%) ושל 150 מ"ג פעם ביום (42.9%) (בשני המקרים P<0.01). כמו כן, החוקרים מצאו כי בזמן שהירידה במשקל הייתה משמעותית יותר במינונים גבוהים יותר, תופעות הלוואי במערכת העיכול היו גם הן נפוצות יותר. החוקרים סברו כי המינון של 50 מ"ג פעם ביום מדגים את האיזון הטוב ביותר בין יעילות התרופה והסבילות שלה.

החוקרים סברו כי התרופה Licogliflozin הובילה לירידה משמעותית במשקל הגוף בהשוואה לאינבו. עם זאת, הם מצאו כי מדובר בירידה קלה בלבד במשקל.

מקור: 

Bays, H.E. et al. (2020) Obesity 28,5.

נושאים קשורים:  Licogliflozin,  ירידה במשקל,  מחקרים
תגובות