כאב כרוני

השפעת המגדר על תוצאות הטיפול בסובלים מכאב כרוני

במחקר זה נמצא כי ישנם הבדלים מובהקים סטטיסטית בין גברים ונשים הסובלים מכאב כרוני, ביחס למידת ההשפעה של הטיפול עם אינבו ופרמטרים נוספים המשליכים על תוצאות מחקרים קליניים

22.02.2021, 17:11

הבדלים הקשורים במין יכולים להשפיע על תוצאות מחקרים קליניים אקראיים ולהעמיד בסיכון את יעילותם של אמצעי ניהול כאב ואמצעי טיפול נוספים. על כן, הבנת ההיבטים השונים הקשורים בהבדלי מין אשר יכולים להשפיע על תוצאות הטיפול עם אינבו הינה חיונית. לאחרונה, מחקרים שבוצעו בקרב משתתפים בריאים שפכו אור על האופן בו השפעה של אינבו הקשורה למין המשתתף יכולה להשפיע על התוצאות הנמדדות. אולם, טרם התנהלו מחקרים שכללו אוכלוסיות מטופלים.

במחקר חתך זה, החוקרים נקטו בגישה משולשת להערכת אינטראקציה של חוויה טיפולית קודמת (לדוגמא, התניה), ציפיות והשפעות הטיפול עם אינבו בקרב 280 מטופלים הסובלים מכאב כרוני בפנים (מתוכם 215 נשים). נעשתה הערכה של ההבדלים בהשפעות הטיפול עם אינבו כתלות במין, ונבדקה התניה כהתנהגות מייצגת של השפעת טיפול קודם. כמו כן, נעשו תיאום והערכת ציפיות לפני ואחרי החשיפה לתוצאות חיוביות, כאשר נלקחו בחשבון התאימות בין מין המשתתף לנסיין וכן נבדקו רמות הורמונליות (אסטרדיול ופרוגסטרון נמדדו בנשים טרום גיל המעבר). על מנת לקבוע כיצד חוזק ההתניה והציפיות השפיעו על ההבדלים שנצפו בשימוש עם אינבו כתלות במין, נעשה שימוש במודל חישוב תיווך (Mediation analysis).

תוצאות המחקר הדגימו כי ללא תלות ברמות הורמונים, בקרב נשים נראו השפעות אינבו חזקות יותר. כמו כן, נצפו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המינים בעוצמות ההתניה ובמידת הציפיות, גורם אשר תיווך את השפעת הטיפול עם אינבו כתלות במין. בנוסף, מידת התאימות בין מין המשתתף לנסיין השפיעה על חוזק ההתניה, מידת הציפיה והשפעת הטיפול עם אינבו בקרב נשים, אך לא בקרב גברים.

החוקרים סיכמו כי נשים מושפעות במידה רבה יותר מהתניות, מציפיותיהן מתוצאות המחקר ומהשפעת הטיפול עם אינבו. המסקנות הללו מדגישות את הצורך להתייחס למין כאל משתנה ביולוגי במקרים בהם השימוש באינבו מהווה מרכיב משמעותי בקביעת תוצאות תהליך פיתוח תרופה ובתהליכי ניהול כאב.

מקור: 

Olson EM, Akintola T, Phillips J, et al. Pain. 2021;162(2):531-542. doi:10.1097/j.pain.0000000000002038

נושאים קשורים:  כאב כרוני,  הבדלי מגדר,  פלסבו,  מחקרים
תגובות