מחקרים-Covid-19

קורונה: הדבקה בקרב ילדים וסגל בבתי ספר יסודיים באנגליה

מחקר עוקבה פרוספקטיבי ארוך ורחב היקף על הדבקה בקורונה בקרב תלמידים וסגל בבתי ספר יסודיים באנגליה בעזרת משטפי-אף ובדיקות סרולוגיות הדגים שיעורי הדבקה נמוכים בקורונה בבתי-ספר יסודיים

תלמידים בכתת בית ספר (צילום: אילוסטרציה)

המידע על הסיכון להדבקה והעברה של נגיף הקורונה (SARS-CoV-2) במערכות חינוך מועט ביותר. מערכת הבריאות האנגלית החלה לעקוב אחר מחלת הקורונה בבתי ספר יסודיים במסגרת המחקר sKIDs, החל מהפתיחה החלקית ב-1 ליוני 2020 לאחר הסגר הכלל-ארצי הראשון באנגליה, כדי להעריך את ההיארעות של הדבקה תסמינית וא-תסמינית בנגיף הקורונה ושל עדויות סרולוגיות להדבקה כזו (seroprevalence ו-seroconversion) בקרב הסגל והתלמידים.

בכתב העת The Lancet, Child & Adolescent Health פורסם מחקר עוקבה פעיל פרוספקטיבי ובו שתי קבוצות: קבוצת אחת בה נדגמו המשתתפים למשטפים בעזרת מטוש אחת לשבוע, וקבוצה שניה בה נלקחו מהמשתתפים דגימות דם. בקבוצת המשטפים נבדקו המשתתפים אחת לשבוע החל מארבעה שבועות לאחר הפתיחה החלקית (יוני עד אמצע יולי 2020), ובקבוצת דגימות הדם נבדקה נוכחות של נוגדנים לנגיף הקורונה בסרום להערכת הדבקה קודמת בתחילת (1-19 ליוני 2020) ובסוף (3-23 ליולי 2020) תקופת הקיץ של שנת הלימודים, וכן לאחר הפתיחה המלאה של הלימודים בספטמבר 2020 ובסוף (23 לנובמבר עד ה-18 לדצמבר 2020) תקופת הסתיו של שנת הלימודים.
במחקר נבחנו מנבאים לתוצאה חיובית של נוגדנים לנגיף הקורונה  בעזרת רגרסיה לוגיסטית. שיעורי ההתמרה-סרולוגית (seroconversion) חושבו עבור משתתפים שהיו סרונגטיביים בסבב הבדיקות הראשון ונבדקו בשני סבבי-בדיקות לכל הפחות.

במהלך עונת הקיץ של שנת הלימודים, 11,966 משתתפים (6,727 תלמידים, 4,628 אנשי סגל ו-611 משתתפים עבורם לא צויין אם הם אנשי סגל או תלמידים) ב-131 בתי ספר, ונטילת 40,501 משטפים. שיעורי ההדבקה השבועיים בנגיף היו 4.1 ל100,000 תלמידים (1 מתוך 24,463; רווח בר סמך: 95%, 0.1-21.8) ו-12.5 ל-100,000 אנשי צוות (2 מתוך 16,038; רווח בר סמך: 95%, 1.5-45.0). בעת הגיוס למחקר, ב-45 בתי-ספר, 91 מתוך 816 תלמידים (11.2%; רווח בר סמך: 95%, 7.9-15.1) ו-1,381 חברי סגל (15.1%; רווח בר סמך: 95%, 11.9- 18.9) היו חיוביים לנוגדנים לנגיף הקורונה, בדומה לשכיחות הממצאים הסרולוגיים בקהילה המקומית. לא נצפה קשר בין תוצאות חיוביות בבדיקה סרולוגית לבין פקידת בתי ספר במהלך הסגר (p=0.13 לסטודנטים, ו-p=0.20 לסגל) או למגע בין הסגל לסטודנטים (p=0.37). בסוף תקופת הקיץ של שנת הלימודים, 603 (73.9%) מתוך 816 סטודנטים ו-1,015 (73.5%) מתוך 1,381 מאנשי הסגל נותרו במעקב, כאשר 5 (4 תלמידים ואיש סגל אחד) עברו התמרה-סרולוגית (seroconversion). בדצמבר 2020, 55 (5.1%; רווח בר סמך:95%, 3.8-6.5) מתוך 1,085 משתתפים שנמצאו שליליים בבדיקות סרולוגיות בתחילת המחקר עברו התמרה-סרולוגית, כולל 19 (5.6%; רווח בר סמך: 95%, 3.4-8.6) מתוך 340 תלמידים ו-36 (4.8%; רווח בר סמך 95%: 3.4-6.6) מתוך 745 אנשי סגל (p=0.60).

לסיכום, באנגליה נמצאו שיעורי הדבקה נמוכים בנגיף הקורונה במהלך פתיחת הלימודים המחודשת, חלקית ומלאה, ביוני וספטמבר 2020.

מקור: 

Ladhani, Shamez N et al. The Lancet Child & Adolescent Health. 2021, published online https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00061-4

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  מחלות נשימה בילדים,  הדבקה,  מחקרים
תגובות