ריצוף גנום

ריצוף גנומי כאלטרנטיבה לאנליזה ציטוגנטית בסרטנים של השורה המיאלואידית

חוקרים סבורים כי ריצוף מלא של הגנום הינו מדויק יותר ושימושי יותר בהשוואה לציטוגנטיקה

27.06.2021, 11:17
ריצוף גנטי, דנ"א, מוטציות (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי אנליזה של הגנום מהווה כלי חיוני לריבוד סיכונים בחולים עם AMLי(acute myeloid leukemia) או MDSי(myelodysplastic syndromes). עם זאת, בעוד כי ריצוף של הגנום המלא הינו תחליף אפשרי לאנליזות ציטוגנטיות ושיטות ריצוף קונבנציונליות אחרות, הדיוק, השימושיות והתועלת הקלינית שלו טרם הוכחו.

החוקרים השתמשו בשיטה יעילה המאפשרת ריצוף מלא של הגנום, על מנת לקבל פרופיל גנטי של 263 חולים עם ממאירות של השורה המיאלואידית, כולל 235 חולים שעברו אנליזה ציטוגנטית מוצלחת. החוקרים התאימו את הכנת הדגימה, הריצוף והאנליזה לאיתור מוטציות לריבוד הסיכונים, תוך התחשבות בהחניות של ה-ELNי(European Leukemia Network), במטרה למזער את הזמן עד לקבלת תשובה. לאחר מכן, החוקרים ערכו אנליזה של הביצועים של ריצוף מלא של הגנום, על ידי השוואת התוצאות שקיבלו לממצאים מאנליזה ציטוגנטית ומריצוף גנטי ממוקד.

החוקרים מצאו כי ריצוף מלא של הגנום הצליח לזהות את כל 40 הטרנסלוקציות החוזרות ו-91 שינויים במספר העותקים, אותן זיהתה האנליזה הציטוגנטית. בנוסף, החוקרים זיהו שינויים גנטיים חדשים שדווחו בהקשרים קליניים ב-40 מתוך 235 חולים (17.0%). ריצוף פרוספקטיבי של דגימות מ-117 חולים שנתנו את הסכמתם, התבצע על ידי החוקרים בזמן חציוני של 5 ימים וסיפק מידע גנטי חדש אצל 29 חולים (24.8%). מידע זה שינה את קבוצת הסיכון ב-19 חולים (16.2%). החוקרים דיווחו כי קבוצות הסיכון המקובלות של AML, כפי שהוגדרו על סמך הריצוף במקום אנליזה ציטוגנטית, התאימו לתוצאים הקליניים של החולים. לבסוף, החוקרים מצאו כי ריצוף מלא היה שימושי לשם ריבוד חולים עם תוצאות שאינן חד משמעיות על סמך האנליזה הציטוגנטית, לקבוצות סיכון בהן התוצאים הקליניים היו שונים באופן מדיד.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ריצוף מלא של הגנום מספק פרופיל גנטי מהיר ומדויק עבור חולים עם AML או MDS. הם סבורים כי ריצוף כזה הביא לדיוק אבחנתי טוב יותר בהשוואה לאנליזה ציטוגנטית רגילה, בנוסף לריבוד סיכונים יעיל יותר.

מקור: 

Duncavage, E. J. et al. NEJM 2021; 384: 924-935. DOI: 10.1056/NEJMoa2024534.

נושאים קשורים:  ריצוף גנום,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות