מחקרים

האם השמנת יתר בקרב מתבגרים קשורה בירידה בזרימת הדם למוח במנוחה?

חוקרים בחנו את הקשר שבין עודף משקל והשמנת יתר בקרב מתבגרים לזרימת הדם המוחית, ומצאו כי ישנה ירידה בזרימה באזורים ספציפיים אך לא בזרימה הכוללת

28.07.2021, 15:26

זרימת הדם מוחית במנוחה (rCBF) מתגברת אצל ילדים ומתבגרים בתקופות של צמיחה מוחית מהירה. משקל עודף והשמנת יתר הם בעלי השפעה כוללת על בריאות כלי הדם המוחיים בקרב מבוגרים, אך טרם התברר האם השפעות עלה עשויות להופיע בקרב מתבגרים הסובלים מעודף משקל והשמנת יתר.

במחקר שפורסם בכתב העת Obesity השוו החוקרים בין זרימת הדם המוחית במנוחה בקרב מתבגרים עם משקל בריא (HW) ומתבגרים עם עודף משקל או השמנת יתר (OW).

המחקר התמקד בניתוח נתונים של 58 משתתפים (גיל ממוצע = 15.43 שנים, סטיית תקן 1.37). המשתתפים סווגו לקבוצות בהתאם לקווים המנחים לילדים של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), כאשר 38 נכללו בקבוצת ה-OW ו-20 בקבוצת ה-HW.

לצורך הערכת הבדלים אזוריים ב-rCBF נערכו בדיקות בדיקות Voxelwise t, תוך תקנון לגיל ומין. ערך ה-rCBF הממוצע הופק ממסיכת חומר אפור (gray matter mask), לצורך השוואת ה-rCBF הכולל בין הקבוצות.

בקרב קבוצת ה-HW נמצא ערך rCBF גבוה יותר בהשוואה לקבוצת ה-OW בחמישה אשכולות, עם ערכי שיא באזור המוח הקטן, הפיתול הקדם-מרכזי (precentral gyrus) והאזור המוטורי המשלים (SMA). אף אשכול לא שרד את התיקון לניגוד OW> HW . לא נמצא הבדל מובהק ב-rCBF הכולל בין הקבוצות (p = 0.09).

לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות על כך שעודף משקל והשמנה בגיל ההתבגרות קשורים להפחתה בזרימת הדם לאזורי מוח ספציפיים ולא להשפעה כוללת על ה-rCBF.

מקור: 

Aghjayan, SL et al. Obesity (Silver Spring). 2021 Jul;29(7):1171-1177.doi: 10.1002/oby.23186.

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  עודף משקל,  זרימת דם למוח
תגובות