מחקרים

תתי-סוגים נוספים של סרטן שד חיוביים לקולטנים מסוג HER

גידולי סרטן שד עם קולטנים מסוג HER2 חיובי-חלש מתנהגים אחרת גם מבחינת תגובה לטיפול וגם מבחינה פרוגנוסטית מגידולים חיוביים ושליליים לקולטני HER2

10.10.2021, 18:01

פיתוחם של טיפולים עם נוגדן כנגד קולטן HER2 מצומד לתרופה פותח אפשרויות טיפוליות חדשות עבור נשים עם סרטן שד, כולל גם מטופלות עם גידול המבטא ריכוז נמוך של קולטנים מסוג HER2. על מנת לאפיין תת-סוג חדש זה של סרטן שד, החוקרים השוו בין המאפיינים הקליניים והמולקולריים של סרטני שד עם מיעוט קולטני HER2 לבין אלו של גידולים ללא קולטנים אלו (HER-0), כולל גם את התגובה שלהם לטיפולים כימותרפיים ניאו-אדג'ובנטיים והפרוגנוזה של גידולים אלו.

המחקר בוצע בשיטת ניתוח מקובץ של נתוני מטופלים בודדים בו החוקרים בחנו עוקבה של 2,310 מטופלות עם סרטן שד ראשוני ללא הגברה של קולטנים מסוג HER-2 אשר עברו טיפול כימותרפי ניאו-אדג'ובנטי משולב מתוך 4 מחקרים קליניים פרוספקטיביים (GepraSepto, GeprOcto, Geprax, Gain-2 Neoadjuvant) בין התאריכים 30 ליולי 2012 ועד 20 למרץ 2019. מבדקים של HER2 בוצעו באופן פרוספקטיבי לפני ההקצאה האקראית של המטופלות בכלל המחקרים. מצב של HER2+ חלש הוגדר כממצא אימונוהיסטוכימי של 1+/2+ (IHC 1+/2+) או ממצא שלילי להיברידיזציה in-situ, ומצב של HER2-zero הוגדר כממצא אימונוהיסטוכימי של 0 (IHC0) לפי הנחיות האגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית/ המכללה של פתולוגים אמריקאיים (American Society of Clinical Oncology/ College of American Pathologists).

מידע אודות שרידות ללא מחלה ושרידות כוללת נמצא עבור 1,694 מטופלים (מכלל המחקרים מלבד GepraX) עם תקופת מעקב חציונית של 46.6 (מרווח בין-רבעוני של 35-52.3) חודשים. החוקרים ביצעו רגרסיה לוגיסטית רב ודו-משתנית ומודל סיכונים יחסיים על שם COX על בסיס תכנית קבועה מראש לניתוח סטטיסטי על מנת לבחון תוצאים, תגובה פתולוגית מלאה, שרידות ללא מחלה ושרידות כוללת.

1,098 (47.5%) מהנבדקים היו עם גידולים מסוג HER2 חיובי-חלש, ו-1,212 (52.5%) נמצאו עם גידול מסוג HER2-zero. תוצאות המחקר הדגימו כי 703 (64%) מתוך 1,098 המטופלות עם גידולים עם HER2 חיובי-חלש נמצאו עם קולטנים להורמונים בהשוואה ל-445 (36.7%) מתוך 1,212 מטופלות עם גידולים מסוג HER2-zero (p<0.0001). שיעור המטופלות עם גידולים מסוג HER2 חיובי-חלש אשר השיגו תגובה פתולוגית מליאה היה נמוך באופן מובהק מאשר מטופלות עם גידולים מסוג HER2-zero (321 [29.2%] מתוך 1,098 לעומת 473 [39%] מתוך 1,212; p=0.0002). שיעורי תגובה פתולוגית מליאה היו נמוכים יותר במטופלות עם גידול מסוג HER2 חיובי-חלש מאשר במטופלות עם גידולים מסוג HER2-zero, בתת-האוכלוסייה של גידולים עם קולטנים חיוביים להורמונים (123 [17.5%] מתוך 703 לעומת 105 [23.6%] מתוך 445; p=0.024), אך לא בתת-האוכלוסייה של גידולים ללא קולטנים חיוביים להורמונים (198 [50.1%] מתוך 395 לעומת 368 [48%] מתוך 767; p=0.21).

מטופלות עם גידולים מסוג HER2 חיובי-חלש הדגימו שרידות ארוכה באופן מובהק ביחס למטופלות עם גידולים מסוג HER2-zero (שיעורי שרידות ללא מחלה לאחר 3 שנים של 83.4% [רווח בר-סמך של 95%, 80.5-85.9] לעומת 76.1% [רווח בר-סמך של 95%, 72.9-79], p=0.0084; שיעורי שרידות כוללת לאחר 3 שנים של 91.6% [רווח בר-סמך של 95%, 84.9-93.4] לעומת 85.8% [רווח בר-סמך של 95%, 83-88.1], p=0.0016). הבדלי השרידות נצפו גם במטופלות עם גידולים שליליים לקולטנים להורמונים (שרידות ללא תחלואה לאחר 3 שנים של 84.5% [רווח בר-סמך של 95%, 79.5-88.3] לעומת 74.4% [רווח בר-סמך של 95%, 70.2-78], p=0.0076, שרידות כוללת לאחר 3 שנים של 90.2% [רווח בר-סמך של 95%, 86-93.2] לעומת 84.3% [רווח בר-סמך של 95%, 80.7-87.3], p=0.016), אך לא במטופלות עם גידולים עם קולטנים חיוביים להורמונים (שרידות ללא תחלואה לאחר 3 שנים של 82.8% [רווח בר-סמך של 95%, 79.1-85.9] לעומת 79.3% [רווח בר-סמך של 95%, 73.9-83.7], p=0.39; שרידות כוללת לאחר 3 שנים של 92.3% [רווח בר-סמך של 95%, 89.6-94.4] לעומת 88.4% [רווח בר-סמך של 95%, 83.8-91.8], p=0.013).

מסקנת החוקרים הייתה כי ניתן לזהות את הגידולים מסוג HER2 חיובי-חלש כתת-סוג חדש של סרטן שד נבדל מגידולים מסוג HER2-zero. לגידולים מסוג HER2 חיובי-חלש יש ביולוגיה ייחודית והם מציגים שוני בתגובה לטיפולים ובפרוגנוזה. דבר זה רלוונטי במיוחד עבור גידולים עמידים לטיפול ללא קולטנים להורמונים. תוצאות אלו מהווים בסיס להבנה טובה יותר של הביולוגיה של תתי-הסוגים של סרטני השד וזיקוק עתידי של אסטרטגיות אבחון וטיפול.

מקור: 

Carsten Denkert, et al. (2021) “Clinical and molecular characteristics of HER2-low-positive breast cancer: pooled analysis of individual patient data from four prospective, neoadjuvant clinical trials”. The Lancet Oncology, August 2021. Vol. 22, Issue 8, p. 1151-1161. doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00301-6

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  קולטן HER2,  קולטנים,  שרידות כוללת,  שרידות ללא מחלה
תגובות