מחקרים

השפעת גוסלקומאב על איכות החיים ותפוקה בעבודה במטופלים עם פלאק פסוריאזיס

לאחר טיפול מתמיד עם גוסלקומאב, מטופלים עם פלאק פסוריאזיס בינוני עד קשה דיווחו על שיפור באיכות החיים ובתפוקה בעבודה

12.10.2021, 14:59

גוסלקומאב הוא מעכב IL-23 המאושר לשימוש בפלאק פסוריאזיס בינוני עד חמור. עוד ידוע כי פלאק פסוריאזיס משפיע על תוצאים המדווחים על ידי המטופלים. מעט מאוד ידוע כיום על ההשפעה של טיפול מתמיד עם גוסלקומאב על תוצאים אלה בקרב מטופלים בעולם האמיתי. מטרת המחקר הייתה לאפיין את ההשפעות של גוסלקומאב על תוצאים המדווחים על ידי המטופל לאחר 9-12 חודשים של שימוש עקבי במטופלים עם פלאק פסוריאזיס בינוני עד חמור.

המחקר כלל 113 מטופלים מבוגרים עם פלאק פסוריאזיס שהיו רשומים ברשם ה-Corrona PsO בין יולי 2017 ומרץ  2020. במסגרת המחקר נכללו רק מטופלים שהתחילו טיפול עם גוסלקומאב בתחילת או במהלך ההשתתפות במחקר ולהם תקופת מעקב של 9-12 חודשים. כמו כן, מטופלים אלה קיבלו ציון ≥3 ב-Investigator’s Global Assessment (IGA) והיו עם ≥10% שטח פני גוף (body surface area). משתנים דמוגרפיים, מאפייני מחלה, היסטוריית טיפולים ותוצאים המדווחים על ידי המטופל נאספו בתחילת הטיפול. לאחר מכן חושבו שיעורי התגובה והשינוי הממוצע בתוצאים המדווחים על ידי המטופל בין תחילת הטיפול ומועדי הביקורים.

ניתוח המשתנים הדמוגרפיים הראה כי הגיל הממוצע של משתתפי המחקר עמד על 50, 40% היו נשים, 70% היו לבנים ו59% היו בעלי BMI ≥30. תוצאות המחקר הדגימו כי שטח פני גוף ממוצע עמד על 20.5%, 50% מהמשתתפים השתמשו בעבר בלפחות שני טיפולים ביולוגיים והציון הממוצע של Dermatology Life Quality Index (DLQI) עמד על 9.6. במהלך תקופת המעקב, 52% המטופלים השיגו או שימרו ציון DLQI של 0 או 1. עוד נמצא כי השיפור המוחלט הממוצע ב-DLQI ובשאלון EQ-5D-3L עמד על 7.0 ו-7.8, בהתאמה. בבחינת תחומי השאלון Work Productivity and Activity Impairment, ירידה ממוצעת של 5%, 14%, 12% ו-21% נרשמה בהיעדרות, נוכחות, ירידה בתפוקה בעבודה ופגימה בפעילות, בהתאמה.

לסיכום, לאחר 9-12 חודשים של טיפול מתמיד עם גוסלקומאב, מטופלים עם פלאק פסוריאזיס בינוני עד קשה דיווחו על שיפור באיכות החיים ובתפוקה בעבודה.

מקור:

Armstrong A. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.06.288

נושאים קשורים:  מחקרים,  פלאק פסוריאזיס,  גוסלקומב,  כושר עבודה,  איכות חיים
תגובות