מחקרים

השפעת השתתפות בתוכנית למניעת עלייה במשקל

בקרב משתתפים בהתערבויות למניעת עלייה במשקל, שיעור העולים במשקל כפול משיעור היורדים במשקל. שקילה עצמית בתדירות נמוכה ואיפוק תזונתי מוגבל מנבאים עליה במשקל באוכלוסייה זו

23.11.2021, 16:00

התאוששות מעלייה בחזרה במשקל במהלך טיפול לירידה במשקל אינה שכיחה. במחקר שפורסם בכתב העת Obesity בדקו החוקרים האם באופן דומה, נבדקים שהשתתפו בטיפול התערבותי למניעת עלייה במשקל מתקשים להתאושש מעליה במשקל, וביקשו לאתר גורמים העשויים לנבא מעברים.

המחקר התבסס על ניתוח משני של נתונים ממחקר ה-Study of Novel Approaches to Weight Gain Preventionי(SNAP), ניסוי מבוקר אקראי בו הושוו שני טיפולים התערבותיים שמטרתם מניעת עלייה במשקל. החוקרים עקבו אחר 599 מבוגרים צעירים (בגיל 18-35 שנים) במשך 3 שנים.

מודלים על שם מרקוב שימשו לצורך זיהוי של שיעור המעברים בהתהוות של עליה במשקל וירידה חוזרת על מעבר למצב הבסיס במהלך המעקב. לצורך זיהוי גורמים המנבאים מעבר נעשה שימוש ברגרסיה לוגיסטית. בכל נקודת זמן, מספר המשתתפים שעלו במשקל מעבר לקו הבסיס היה כפול ממספרם של אלה שירדו במשקל, ועברו אל מתחת לקו הבסיס.

גודל (magnitude) השינויים במשקל ביחס לקו הבסיס, ומספר אסטרטגיות הירידה במשקל בהן נעשה שימוש אפשרו לחזות שינויים במשקל עם מעברים מלמטה אל מעל קו הבסיס, וכן מעברים מלמעלה למטה, אל מתחת לקו הבסיס (עם קשרים הפוכים).

שקילה עצמית בתדירות נמוכה ורמה נמוכה של איפוק תזונתי ניבאו מעברים מלמטה למעלה, אל מעבר לקו המשקל הבסיסי. זרוע הטיפול, הנתונים הדמוגרפיים, הצריכה הקלורית ורמת הפעילות הגופנית לא ניבאו מעברים, על פי רוב.

לסיכום, מבוגרים צעירים העוסקים במניעת עלייה במשקל נאבקים לרדת במשקל. ישנו צורך באסטרטגיות חלופיות שיתנו מענה לעלייה במשקל בקרב מטופלים הלוקחים חלק בהתערבויות למניעת עלייה במשקל.

מקור:

Hayes, JF et al. Obesity (Silver Spring). 2021 Nov;29(11):1848-1856.doi: 10.1002/oby.23268

נושאים קשורים:  מחקרים,  הרזייה,  הורדה במשקל,  מבוגרים צעירים
תגובות