מחקרים

המאפיינים הפרוגנוסטיים והקליניקו-פתולוגיים של B-ALL שלילית ל-TdT

חוקרים זיהו את המאפיינים הפרוגנוסטיים והקליניקו-פתולוגיים של B-ALL שלילית ל-TdT, ומצאו קשר חזק לארגון מחדש של KMT2A

12.12.2021, 14:57
לוקמיה (הדמיית אילוסטרציה)

הידע הקיים על אודות לוקמיה לימפובלסטית חריפה מסוג Bי(B-ALL) בה ישנו חסר של ביטוי TdTי(terminal deoxynucleotidyl transferase) הינו מועט למדי. מחקר שפורסם בכתב העת Modern Pathology נערך במטרה לענות על חוסר זה. לצורך כך ביצעו החוקרים את המחקר הגדול ביותר עד כה שעסק במחלת B-ALL שלילית ל-TdT, תוך שימוש בנתונים מהניסויים הקליניים St. Jude Total XV ו-St. Jude Total XVI.

בהשוואה ל-B-ALL חיובי ל-TdTי(n = 896), B-ALL שלילי ל-TdTי(n = 21) היה קשור לגיל צעיר יותר (חציון, 1.4 שנים לעומת 6.8 שנים,P <0.001), ספירת תאי דם לבנים גבוהה יותר (חציון, 52.8 לעומת 9.9 ×  109/לליטר, P < 0.001), היעדר היפר-דיפלואידיות (0 לעומת 27.8%, P = 0.002), ארגון מחדש (rearrangement) של KMT2A (100 לעומת 1.9%, P<0.001), ושיעור נמוך יותר של הישרדות ללא אירועים (EFS) ל-5 שנים (76.2 לעומת 90.3%, P = 0.047).

במסגרת מקרי B-ALL עם ארגון מחדש של KMT2Aי(n = 38), שליליות ל- TdT הייתה קשורה באופן מובהק עם הגן השותף לארגון מחדש MLLT1י(P = 0.026), אך לא ניבאה הישרדות באופן בלתי-תלוי. דבר זה עשוי לרמז על כך שהתכונות בסיכון גבוה של מקרי B-ALL שליליים ל- TdT הם משניים לארגון מחדש של KMT2A.

בכדי לזהות את הארגון מחדש של KMT2A, השוו החוקרים את הרגישות של שליליות ל-TdT לביטוי של אנטיגן NG.2י(neuron-glial antigen 2), ומצאו ש-63% ממקרי B-ALL שעברו ארגון מחדש של KMT2A ולא זוהו על ידי NG.2 היו בעלי TdT שלילי.

לסיכום, תוצאות המחקר מרחיבות את הספקטרום של תכונות אימונו-פנוטיפיות שהינן ספציפיות למקרי B-ALL בילדים עם ארגון מחדש של KMT2A בסיכון גבוה. המסקנות מן המחקר ניתנות ליישום פשוט ומיידי באמצעות הפאנלים המקובלים הקיימים של ציטומטריית זרימה להערכת לוקמיה חריפה.

מקור: 

Klairmont, MM et al. Modern Pathology. 2021 Nov;34(11):2050-2054. doi: 10.1038/s41379-021-00853-3

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה לימפובלסטית,  תאי B,  B-ALL
תגובות