מחקרים

עד כמה שכיחה שחמת בקרב חולי HCV לאחר השגת SVR?

חוקרים מצאו כי כמחצית מהמטופלים עם מחלת כבד כרונית מתקדמת מפוצה שהגיעו ל-SVR לאחר זיהום ב-HCV סובלים משחמת שקשה לזהותה בשיטות לא פולשניות

14.12.2021, 15:51
שחמת הכבד. הדמיה: שאטרסטוק

נכון להיום, טרם התברר המתאם בין פיברוזיס בכבד לאלסטוגרפיה חולפת (TE) בקרב חולים הנגועים בנגיף דלקת כבד נגיפית מסוג C (HCV) עם מחלת כבד כרונית מתקדמת מפוצה (cACLD) לאחר תגובה וירולוגית מתמשכת (SVR).

מחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי שפורסם בכתב העת Liver International נערך במטרה לבחון את הדיוק של אלסטוגרפיה חולפת בזיהוי שחמת 3 שנים לאחר הכחדה של HCV.

במחקר נכללו חולי HCV-cACLD שטרם קיבלו טיפול עם תרופות אנטי-ויראליות ישירות (DAA). החוקרים ביצעו הערכות סטטיסטיות (אזור מתחת לעקומת ROC,יAUROC) על מנת לאמוד את הדיוק של אלסטוגרפיה חולפת באבחון של שחמת, 3 שנים לאחר הערכת SVR.

מבין 746 מטופלים הנגועים ב-HCV (95.4% עם ≤TE 10 קילו-פסקל), 76 (10.2%) עברו ביופסיית כבד 3 שנים לאחר SVR. לפני הטיפול, 46 (63%) היו בעלי TE< 15 קילו-פסקל. ה-TE לפני טיפול עם DAA היה המשתנה המוצלח ביותר לניבוי שחמת (METAVIR, F4) לאחר SVRי(AUROC = 0.79).

לאחר השגת SVR, השתפרו פרמטרים שונים של תפקודי הכבד, כולל בדיקות סרולוגיות לא פולשניות (APRI ו-FIB-4), וערכי TE. עם זאת, בביופסיית כבד 3 שנים לאחר הכחדה של נגיף ה-HCV (זמן חציוני = 38.4 חודשים) נתגלתה שחמת בקרב 41 מהמטופלים (53.9%).

בניתוח מרובה משתנים התקבל כי המשתנים היחידים הקשורים לשחמת לאחר SVR היו HCV עם גנוטיפ 3 (יחס סיכויים = 20.81, רווח בר-סמך 95%: 2.12-201.47 ; 0.009) ו-TE לפני הטיפול (1.21, 1.09-1.34, <0.001).

עם זאת, הדיוק של TE לאחר SVR היה ירוד (AUROC = 0.75), ו-6 (27.3%) מתוך 22 חולים עם TE <8 קילו-פסקל סבלו משחמת. תוצאות דומות נמצאו עבור המדדים APRI ו-FIB-4.

לסיכום, בקרב יותר ממחצית מחולי HCV-cACLD ישנה שחמת 3 שנים לאחר SVR, על אף נורמליזציה של תפקודי כבד, בדיקות לא פולשניות סרולוגיות וערכי TE. הדיוק האבחנתי הנמוך של שיטות לא פולשניות לאחר SVR מחזק את הצורך במעקב ארוך טווח.

מקור: 

Broquetas, T et al. Liver International. 2021 Nov;41(11):2733-2746. doi: 10.1111/liv.15058

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  שחמת,  אלסטוגרפיה
תגובות