מחקרים

השפעת כבד שומני על הסיכון לממאירות ולתמותה של חולי הפטיטיס

מחקר חדש מראה כי חולים עם דלקת כבד נגיפית כרונית שסבלו מכבד שומני היו בסיכון גבוה יותר לתחלואה ב-HCC ולתמותה

בספרות העכשווית קיים חסר בנתונים מבוססי אוכלוסייה בנוגע לשאלה האם כבד שומני מהווה גורם סיכון לקרצינומה של הכבד (HCC) ולתמותה, בקרב חולים עם דלקת כבד נגיפית כרונית. במחקר שפורסם בכתב העת Alimentary Pharmacology & Therapeutics בחנו החוקרים את הקשר בין כבד שומני ובין היארעות של HCC ותמותה ממנו, בקרב חולים עם דלקת כבד נגיפית כרונית באמצעות עוקבה בקנה מידה לאומי.

במחקר נכללו 57,385 חולים עם דלקת כבד נגיפית כרונית מסוג Bי(CHB) או Cי(CHC) שעברו מבדקים רפואיים. הנבדקים חולקו לשלוש קבוצות: ללא כבד שומני, בעלי אינדקס כבד שומני (FLI) < 30, כבד שומני בדרגה 1 (G1): 30≤ FLI <60, וכבד שומני בדרגה (G2): FLI>60.

במהלך מעקב חציוני של 8.4 שנים, תיעדו החוקרים 3,496 מקרי HCC ו-4,146 מקרי מוות. בהשוואה לחולים ללא כבד שומני (n = 35,018), חולים עם כבד שומני בדרגה 1 (n = 14,544) היו בסיכון גבוה יותר ל-HCC באופן מובהק (יחס סיכונים מתוקנן [aHR] = 1.50, רווח בר-סמך 95%: 1.38-1.64), וכך גם חולים עם כבד שומני בדרגה 2 n = 7,823);י1.88, (1.67-2.12.

גם הסיכון לתמותה היה גבוה באופן מובהק בקרב חולים עם כבד שומני בדרגה 1 (1.53, 1.41-1.66) וכבד שומני בדרגה 2 (2.16, 1.94-2.42) בהשוואה לחולים ללא כבד שומני.

לסיכום, חולים הסובלים מכבד שומני במקביל לדלקת כבד נגיפית כרונית נמצאים בסיכון גבוה יותר ל-HCC ולתמותה. תוצאות המחקר מצביעות על החשיבות של ניהול כבד שומני לצורך הפחתת הסיכון ל-HCC ולתמותה בקרב חולים עם דלקת כבד נגיפית כרונית.

מקור:

Kim, MN et al. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2021 Nov 24. doi: 10.1111/apt.16706

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  הפטיטיס B,  קרצינומה של הכבד,  כבד שומני
תגובות