מחקרים

הסיכון לממאירויות המטולוגיות בקרב מטופלים עם פלאק פסוריאזיס כרונית

מטופלים עם פסוריאזיס נמצאים בסיכון לממאירויות המטולוגיות ובפרט לימפומת תאי T

06.01.2022, 16:36

כיום עדיין קיימת מחלוקת אודות טיב הקשר בין ממאירויות לימפו-המטולוגיות ופלאק פסוריאזיס כרונית. במחקר זה ניסו החוקרים לחקור את הסיכון לפתח מחלות לימפוהמטולוגיות בקרב מטופלים עם פלאק פסוריאזיס בהתאם לראיות הטובות ביותר שקיימות בספרות.

מחקר זה היה סקירת ספרות שיטתית של מחקרים תצפיתיים שאחריו בוצע ניתוח-על על מנת להעריך את הקשר בין פסוריאזיס לסיכון לפתח ממאירות לימפו-המטולוגית. במסגרת המחקר בוצעה סקירת ספרות של מחקרים רלוונטיים ב-28 בפברואר 2021. החוקרים ניתחו את הנתונים  לפי שיטת מודל האפקט האקראי. על מנת להעריך את הסיכון להטיה, הישתמשו החוקרים בסולם ה-Newcastle-Ottawa.

לאחר סקירת הספרות נמצאו 25 מחקרים תצפיתיים, שכללו 2,501,562 מטופלים, אשר עמדו בתנאי ההיכללות. סיכון מוגבר לממאירויות לימפו-המטולוגיות (יחס סיכונים – 1.55; רב"ס 95% - 1.24-2.94) ולימפומה (יחס סיכונים – 1.27; רב"ס 95% - 1.08-1.50) נמצא בקרב מטופלים עם פלאק פסוריאזיס בינונית עד חמורה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. בפרט, נמצא סיכון מוגבר להודג'קין לימפומה (יחס סיכונים – 1.71; רב"ס 95% - 1.27-2.30), לימפומה לא מסוג הודג'קין (יחס סיכונים – 1.27; רב"ס 95% - 1.08-1.50), מיאלומה נפוצה (יחס סיכונים – 1.32; רב"ס 95% - 1.03-1.69) ולוקמיה (יחס סיכונים – 1.28; רב"ס 95% - 1.00-1.65). כמו כן, נמצא כי הסיכון לפתח לימפומת תאי T עורית היה גבוה באופן מאוד משמעותי במטופלים עם פסוריאזיס (יחס סיכונים – 6.22; רב"ס 95% - 3.39-11.42).

הסיכון המוגבר לממאירויות לימפו-המטולוגיות, ובפרט לימפומת תאי T עורית, במטופלים עם פסוריאזיס יכול להיות מקושר לחשיפה סיסטמית לטיפולים אימונוסופרסיביים, תחלואה נלווית ותגובה חיסונית ממושכת, בפרט בעור.

מקור:

Bellinato F. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.07.050

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  לימפומה,  מיאלומה נפוצה,  לוקמיה
תגובות