מחקרים COVID-19

הקשר הקליני והפתולוגי של תגובות עוריות לחיסוני קורונה

חוקרים מציעים הגדרה חדשה לקבוצת תגובות עוריות לאחר קבלת חיסון לקורונה

13.01.2022, 16:47

תגובות עוריות לאחר קבלת חיסונים כנגד COVID-19 דווחו רבות; עם זאת, מאפיינים היסטופתולוגיים וקורלציות קליניות טרם אופיינו בצורה טובה. במחקר זה ניסו החוקרים לאפיין את הקשר בין תגובה היסטופתולוגית עורית להתייצגות הקלינית לאחר קבלת חיסון ל-COVID-19.

במסגרת המחקר העריכו החוקרים את כל התגובות שנקשרו לחיסוני קורונה במאגר מידע לאומי, על מנת לאתר היסטוריה של ביופסיית עור. במקרים בהם הייתה זמינות של בדיקה היסטופתולוגית, סיווגו אותם החוקרים לפי סוגי התגובות השונות.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 803 תגובות לחיסונים שדווחו, ל-58 (7%) מקרים היה דוח זמין של ביופסיית עור. התגובה ההיסטופתולוגית הנפוצה ביותר הייתה דלקת עור ספונגיוטית, אשר בהתייצגות הקלינית נעה בין כמות גדולה של פפולות עם מעטה, דרך התפרצויות דמויות פיטיריאזיס רוזאה ועד פפולות ורודות עם קשקשת. החוקרים מציעים את המונח "V-REPP"י(Vaccine-related eruption of papules and plaques) לאותו טווח שתואר. דפוסים קליניים נוספים ביניהם דמוי בולוס פמפיגואיד (12 מטופלים), רגישות יתר עורית (4 מטופלים), שלבקת חוגרת (4 מטופלים) ודפוסים דמויי lichen planus (4 מטופלים). עוד הודגמו דפוסים כגון פרניו (pernio; 3 מטופלים) אורטיקריה (2 מטופלים), דרמטוזיס נויטרופילי (2 מטופלים), דלקת כלי דם לויקוציטוקלסטית (2 מטופלים), דפוס מורביליפורמי (morbilliform;י2 מטופלים), תגובה מקומית גדולה מאוחרת (2 מטופלים), אריתרומלאלגיה (מטופל אחד) ותגובות אחרות (5 מטופלים).

המתאם בין מאפיינים היסטופתולוגיים ומאפיינים קליניים איפשר לסווג את התגובות העוריות לחיסוני קורונה. במחקר זה מציעים החוקרים להגדיר קבוצה של ממצאיים פפולריים ופלאקיים הקשורים לחיסון, כמו גם 12 דפוסים נוספים לאחר קבלת חיסונים כנגד COVID-19.

מקור:

McMahon D. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.09.002

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לקורונה,  תגובה עורית חמורה,  היסטופתולוגיה
תגובות