מחקרים

מדד פרוגנוסטי חדש עבור אי-ספיקת כבד בחולים עם הפטיטיס B

מדד פרוגנוסטי חדש המשלב שישה מאפיינים מנבאים נמצא מדויק ויעיל יותר מארבעה מדדים קיימים עבור ניבוי תמותה קצרת-טווח של חולים עם דלקת כבד נגיפית B עם אי-ספיקת כבד

17.01.2022, 14:52
הפטיטיס B (אילוסטרציה)

קביעה מוקדמת של הפרוגנוזה של החולה עם אי-ספיקת כבד חריפה על כרונית המקושרת לדלקת כבד נגיפית Bי(Hepatitis B Virus Acute on Chronic Liver Failure- HBV-ACLF) הינה חשובה לניהול קליני והפחתה של תמותה. מטרת המחקר הייתה לפתח מדד פרוגנוסטי חדש ופשוט על מנת לנבא במדוייק את תוצאי החולים עם HBV-ACLF.

במחקר החוקרים השתמשו במידע קליני על אודות 2,409 נבדקים מאושפזים עם החמרה חדה במחלת כבד כרונית על רקע HBV לצורך פיתוח מדד פרוגנוסטי חדש שאומת מול קבוצת מקרי בקרה חיצונית.

למחקר גוייסו 954 נבדקים עם HBV-ACLF אשר אובחנו על בסיס קריטריונים של COSSH-ACLF (Chinese Group on the Study of Severe Hepatitis B-ACLF). תוצאות המחקר הדגימו כי שישה מאפייני ניבוי נמצאו קשורים לתמותה לאחר 28 ימים והרכיבו יחד מדד פרוגנוסטי חדש (=1.649×ln(international normalized ratio)+0.457×hepatic encephalopathy score+0.425×ln(neutrophil)+0.396×ln(total bilirubin)+0.576×ln(serum urea)+0.033×age)).

סמני-Cי(C-indices) של המדד החדש עבור תמותה לאחר 28/90 ימים (0.826/0.809) היו גבוהים באופן מובהק מאלו של ארבעה מדדים פרוגנוסטיים אחרים (COSSH-ACLF- 0.793/0.784; CLIF-C ACLF- 0.792/0.770; MELD- 0.731/0.727; MELD-Na- 0.73/0.726; לכולם p < 0.05). שיעורי טעויות הניבוי של המדד החדש עבור תמותה לאחר 28 ימים היו נמוכים באופן מובהק מאלו של יתר המדדים הקיימים (COSSH-ACLF- 15.9%, CLIF-C ACLF- 16.3%, MELD- 35.3%, MELD-Na- 35.6%). הערכת פונקציית צפיפות הסתברותית וריבוד הסיכונים של מדד חדש זה גם הציגו ערכי ניבוי גבוהים ביותר עבור תמותה מבין יתר המדדים. ממצאים אלו אומתו בעוקבה חיצונית.

מסקנת החוקרים הייתה כי מדד פרוגנוסטי חדש המבוסס על שישה מנבאים, ללא הערכה של אי-ספיקת איברים, יכול לנבא באופן מדוייק את התמותה בטווח הקצר של מטופלים עם HBV-ACLF יכול לסייע למטפלים בניהול קליני של המקרה.

מקור:

Jiaqi Li, et al. (2021) “Development and validation of a new prognostic score for hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure”. Journal of Hepatology, November 2021. Vol. 75, Issue 5, p. 1104-1115. doi.org/10.1016/j.jhep.2021.05.026

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת כבד,  הפטיטיס B,  מדד פרוגנוסטי,  ריבוד סיכונים
תגובות