מחקרים

אי היענות לטיפול אנטי-רטרוויראלי הקשור להפרעת שימוש בחומרים בקרב צעירים עם HIV

במחקר זה נמצא כי היעדר היענות מכוון לטיפול תרופתי מוסיף להשפעות הדטרמינאליות של שימוש בסמים על היענות לטיפול אנטי-רטרוויראלי

משככי כאבים, הרואין ומזרק לשימוש בסמים (צילום: אילוסטרציה)

טיפול אנטי-רטרוויראלי (ART) מוביל להפחתה בנטל הטיפול ב-HIV, מאריך תוחלת חיים, ומונע העברה של נגיף HIV. מחקרים שנעשו בעבר הצביעו על כך שאמונה בכך שנטילת טיפול ART היא מזיקה אם נעשית במקביל לשימוש בסמים (למשל אמונה בכך שקיימות אינטראקציות תרופתיות רעילות) מובילה להיעדר היענות מכוון לטיפול ART. יחד עם זאת, האסוציאציות שתוארו לא נחקרו בקרב מבוגרים צעירים יותר אשר חיים עם HIV ולא נקשרו עם תוצאים קליניים.

החוקרים בחנו את הקשר בין אמונה לגבי רעילות אינטראקטיבית, היעדר היענות מכוון, ותוצאים קליניים הקשורים ל-HIV אצל מבוגרים צעירים אשר חיים עם HIV. במחקר נכללו אנשים עם HIV בגיל צעיר מ-36 שנים אשר נמצאו חיוביים לפחות לביומרקר אחד (n=406). במסגרת המחקר התבצע מעקב של חודש טרם הניסוי, אשר כלל ראיונות ממוחשבים, בדיקת ביומרקרים של שימוש בחומרים, בדיקת עומס נגיפי של HIV, וספירת כדורים אשר לא נלקחו על מנת לכמת מידת היענות לטיפול ART. החוקרים בצעו השוואה בין שלוש קבוצות: 1. קבוצה בה לא היה דיכוי HIV,י2. קבוצה בה היה דיכוי HIV והיעדר היענות, ו-3. דיכוי HIV והיענות ל-ART. ההשוואה התייחסה לשימוש בחומרים, אמונות לגבי רעילות אינטראקטיבית, והיעדר היענות מכוון ל-ART בעקבות שימוש בחומרים.

תוצאות המחקר הראו כי רוב המשתתפים דיווחו על היעדר היענות מכוון לטיפול. כמו כן, משתתפים עם HIV אשר לא דוכא דיווחו על יותר אמונות לגבי אינטרקציות תרופתיות של רעילות ועל היעדר היענות מכוון.

החוקרים סיכמו כי היעדר היענות מכוון לטיפול תרופתי מוסיף להשפעות הדטרמינאליות של שימוש בסמים על היענות לטיפול ART ואמונות לגבי רעילות אינטרקטיבית אשר מטפחות התנהגות זו יכולות להוות כיוון להתערבות.

מקור:

Seth C Kalichman  et. al (2021) DOI: 10.1089/apc.2021.0137

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת שימוש בסמים,  HIV,  טיפול אנטירטרוויאלי
תגובות