ECO 2022

רופאים ישראלים מדווחים מכנס ECO 2022 - חלק ב'

ד"ר הדר מילוא-רז, ד"ר דן אויירו, ד"ר גבי ליברמן, וד"ר יואל טולדנו מדווחים מכנס החברה האירופאית להשמנה

ד"ר הדר מילוא-רז - החיפוש אחר הגורמים להבדל בדפוס ההשמנה של גברים לנשים

ד"ר דן אויירו - הטיפול המתמשך בהשמנה

ד"ר גבי ליברמן - ממתיק טבעי מדכא תאבון וטיפול מפתיע להשמנה מונוגנטית

ד"ר יואל טולדנו

נושאים קשורים:  ECO 2022