מחקרים

טיפול בחולי חולי אי-ספיקת כליות עם מפחיתי פוספט

במחקר שנעשה על חולי CKD שאינם מטופלים בדיאליזה נמצא כי מפחיתי זרחה שאינם מבוססי סידן הצליחו להפחית את ערכי הזרחה בסרום ולהגביר את הפרשת המינרל בשתן

25.05.2022, 14:53
כליות (צילום: אילוסטרציה)
כליות (צילום: אילוסטרציה)

יתרונותיהן של התערבויות להורדת ערכי הזרחה (פוספט) על תוצאים קליניים בחולי אי-ספיקת כליות כרונית (CKD) אינן ברורות דיין; עד כה, סקירות שיטתיות כללו בעיקרן מטופלי דיאליזה. במחקר אשר פורסם בכתב העת 'American Society of Nephrology', מטרת החוקרים הייתה לתמצת את הראיות העולות ממחקרים מבוקרי אקראיות (RCT: randomized controlled trials) העוסקים ביתרונות ובסיכונים של טיפולים להורדת הזרחה שאינם מבוססי סידן בקרב חולי CKD שאינם מטופלים עם דיאליזה.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של RCT העוסקים בטיפולים להורדת הזרחה שאינם מבוססי סידן בהשוואה לאינבו, קושרים מבוססי-סידן, או ללא תרופת מחקר, במבוגרים הסובלים מ-CKD שאינם מטופלים עם דיאליזה, ואינם מושתלים. ה-RCT כללו לכל הפחות 3 חודשי מעקב, והתוצאים כללו סמנים ביולוגיים של מטבוליזם מינרלי, משתנים קרדיווסקולריים, ואירועים חריגים. התוצאים עברו מטא-אנליזה באמצעות שיטת ה-Sidik-Jonkman להשפעות מקריות. החוקרים השתמשו בממוצעי ההפרשים שאינם מתוקננים כמדד העוצמה (effect size) לתוצאים מתמשכים עם יחידות מידה משותפות, וערך g של הדג'ס (Hedges g) להפרש הממוצע המתוקנן (SMD: standardized mean differences) לכל השאר. החוקרים השתמשו ביחס הסיכויים לתוצאים בינאריים. לצורך קביעת ודאות הראיות, החוקרים השתמשו ב-Cochrane risk of bias וב-GRADE.

בסך הכל 20 מחקרים הכוללים 2,498 משתתפים (חציון גודל הדגימה 120, תקופת מעקב חציונית 9 חודשים) תאמו את קריטריוני ההכללה, כאשר סיכון ההטיה היה נמוך. בהשוואה עם אינבו, קושרי זרחה שאינם מבוססי סידן הפחיתו את ערך הזרחה בסרום (12 מחקרים, הפרש ממוצע משוקלל 0.37-; CI 95% 0.58- עד 0.15- מיליגרם/דציליטר, ודאות נמוכה לראיות), והפרשת הזרחה בשתן (שמונה מחקרים, SMD 0.61- ; CI 95% 0.90- עד 0.31-, ודאות נמוכה לראיות), אך הובילה לעלייה בעצירות (תשעה מחקרים, יחס סיכויים לוגריתמי [OR] 0.93; CI 95% 0.02 עד 1.83, ודאות נמוכה לראיות) ולציון גבוה יותר של הסתיידויות בכלי הדם (שלושה מחקרים, SMD, 0.47; CI 95% 0.17 עד 0.77, ודאות נמוכה מאוד לראיות). החוקרים מצאו שיעור זעום של מידע בנוגע להשפעות הטיפולים להפחתת הזרחה על אירועים קרדיווסקולריים (log OR 0.51; CI 95% 0.51- עד 1.17) ועל תמותה.

החוקרים מסכמים כי טיפולים להפחתת הזרחה שאינם מבוססי סידן סייעו בהפחתת הזרחה בסרום והפרשת הזרחה בשתן. עם זאת, נמצאה השפעה שאינה ברורה על תוצאים קליניים, ועל נקודות סופיות קרדיווסקולריות בטווח הבינוני. יש צורך ב-RCT עם חוזקה מתאימה לצורך הערכת היתרונות והסיכונים של טיפולים מפחיתי זרחה על תוצאים ממוקדי-מטופל.

מקור:

Lioufas NM, Pascoe EM, Hawley CM, et al. Systematic Review and Meta-Analyses of the Effects of Phosphate-Lowering Agents in Nondialysis CKD. J Am Soc Nephrol [Internet] 2022 [cited 2022 Apr 14];33(1):59–76. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34645696/

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי-ספיקת כליות,  מינרלים,  פוספט,  מחלה קרדיווסקולרית
תגובות