מחקרים

האם קנאביס מעלה סיכון להפרעות קצב בחולים עם מחלת לב איסכמית?

נמצא כי ההשפעה של קנאביס על קצב הלב מוחלשת בחולים עם מחלת לב איסכמית, וכי הקנאביס מעלה אצלם היארעות של הפרעות קצב

אבחון הפרעת קצב לב. צילום אילוסטרציה

השימוש בקנאביס גובר ברחבי העולם כולו, במיוחד בקרב מבוגרים אשר נמצאים בסיכון למחלת לב איסכמית (Ischemic Heart Disease - IHD) כרונית. עם זאת, חסר מידע בנוגע להשפעות של קנאביס על קצב הלב במטופלים עם IHD. בהתאם לכך, החוקרים במחקר זה בחנו באופן פרוספקטיבי את הקשר בין שימוש בקנאביס לבין קצב לב (Heart Rate) והפרעות בקצב הלב בנבדקים בריאים ובנבדקים עם IHD, מותאמים לפי גיל.

למחקר גוייסו נבדקים בריאים (n=37, 57% גברים) ונבדקים עם רקע של IHD (אוטם בשריר הלב בשלושת החודשים האחרונים; n=24, 58% גברים) אשר משתמשים בקנאביס, ואלו ענדו מוניטור Zio® (של חברת iRhythm Technologies) למשך 14 ימים. נבדקים עם רקע איסכמי שלא השתמשו בקנאביס (n=35, 51% גברים) ענדו מוניטור Zio לצורכי קבוצת מקרי ביקורת. ערכי HR בבסיס הושוו לערכי HR ממוצעים שנמדדו על פני ארבע השעות לאחר צריכת קנאביס, ושינויים ב-HR ותדירות הפרעות קצב נקשרו לשימוש בקנאביס.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקבוצת מקרי הביקורת נצפתה האצה ב-HR כעבור 20 דקות מצריכת הקנאביס (4.99±6.7 פעימות לדקה, p=0.08), ואז דעיכה בתוך 4 שעות (-7.4±7.7 פעימות לדקה, p<0.001). זאת בניגוד למטופלים עם IHD אשר הציגו עליה מתונה בלבד ב-HR (1.3±3.9 פעימות לדקה) ובהתאם לכך דעיכה מתונה ב-HR כעבור 4 שעות (-3.4±5.6 פעימות לדקה, p<0.001).

הפרעות הקצב השכיחות בקרב קבוצת מקרי הביקורת והנבדקים עם IHD היו; טכיקרדיה על-חדרית (Supraventricular Tachycardia-SVT) [29.7% לעומת 58.3%; p=0.04], וטכיקרדיה חדרית לא מתמשכת (non-sustained ventricular tachycardia - NSVT) [5.6% לעומת 47.8%; p=0.01]. שיעורי היארעות של SVT פחתו עם עליה בשימוש בקנאביס בשתי קבוצות המחקר. באופן הופכי נמצא כי שיעורי היארעות של NSVT גברו עם עליה בשימוש בקנאביס בקבוצת מקרי הביקורת, והייתה שכיחה באופן משמעותי יותר בקבוצת הנבדקים עם IHD. עם זאת, עומס הפרעות הקצב לא היה שונה בין חולי IHD המשתמשים בקנאביס לבין אלו שלא.

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש כרוני בקנאביס מקושר לשינויים קלים בקצב הלב, אשר מוחלשים בחולי IHD. בנוסף, לפי המידע במחקר זה נראה כי הפרעות קצב שכיחות יותר בחולי IHD המשתמשים בקנאביס בהשוואה לבריאים המשתמשים בקנאביס.

מקור:

Leah Gillett, et al. (2022) “Arrhythmic Effects of Cannabis in Ischemic Heart Disease.” Cannabis and Cannabinoid Research - ahead of print March 2022. doi.org/10.1089/can.2021.0188

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  מחלת לב איסכמית,  הפרעות קצב לב,  טכיקרדיה
תגובות