מחקרים

אימוני התנגדות משפרים את התפקוד ושיווי המשקל בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה שביצעו אימוני התנגדות באופן קבוע הראו שיפור ביכולות התפקודיות, כולל ההליכה, וכן בשיווי המשקל

תוכניות אימוני התנגדות (RTP: resistance training programs) הינן אסטרטגיה מוכחת לשיפור הכוח האיזומטרי והיכולת התפקודית בחולי טרשת נפוצה (MS). RTP לאורך תקופות ממושכות (למעלה מ-6 שבועות, בעצימות גבוהה [למעלה מ-80% ביכולת המקסימלית בחזרה אחת (1-repetition maximum)], ובתדירות של שני אימונים בשבוע, עשויה להיות גירוי נכון לשיפור הכוח, היכולת התפקודית, שיווי המשקל והעייפות, בחולי MS.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Disability and Rehabilitation', מטרת החוקרים הייתה לנתח את היעילות של RTP בחולי MS, וקביעת המינון היעיל ביותר של האימונים הללו בקרב אוכלוסייה זו.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית על 44 מחקרים אשר בדקו כיצד RTP משפיעים על הכוח, היכולת התפקודית, שיווי המשקל, תפיסת הבריאות הכללית והעייפות בקרב חולי טרשת נפוצה. לצורך חישוב ממוצע ההפרשים וממוצע ההפרשים המתוקנן, החוקרים ערכו מטא-אנליזה, אנליזה של תתי-קבוצות ומטא-רגרסיה.

הפרשים מובהקים בין הקבוצות נצפו במתיחה של הברך (p = 0.01) ובכפיפה (p < 0.001), אך לא ביכולת המקסימלית בחזרה אחת (1-repetition maximum). בכל הנוגע ליכולת התפקודית ולשיווי המשקל, נמצאו הפרשים בין הקבוצות, לטובת קבוצת ה-RTP. ההפרשים נצפו ב- Timed Up and Go Testי(p = 0.001), סיבולת ההליכה (p = 0.02), מהירות ההליכה (p = 0.02), ושיווי משקל (p = 0.02). לא נצפו הפרשים מובהקים בין הקבוצות בנוגע לעייפות, או לתפיסת הבריאות הכללית. בנוסף, לא נמצאו תוצאות עקביות בנוגע למינון המיטבי של ההתערבות.

לסיכום, תוכניות אימוני התנגדות נמצאו כמשפרות את הכוח, היכולת התפקודית, שיווי המשקל והעייפות בקרב חולי טרשת נפוצה. יש צורך בכך שאנשי מקצועות השיקום יכירו את המחוונים הללו, על מנת למקסם את ההסתגלות התפקודית והשרירית בקרב אוכלוסייה זו.

מקור:

Andreu-Caravaca L, Ramos-Campo DJ, Chung LH, Martínez-Rodríguez A, Rubio-Arias JÁ. Effects and optimal dosage of resistance training on strength, functional capacity, balance, general health perception, and fatigue in people with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Disabil Rehabil [Internet] 2022;1–13.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  פעילות גופנית,  אימונים שיקומיים,  אימון התנגדות
תגובות