מחקרים

חולי שיגדון שטופלו עם פבוקסוסטט והקשר לתמותה קרדיווסקולרית

רמות חומצת השתן בסרום והמצאות טופים לא נקשרו עם תמותה קרדיו-וסקולרית בחולי שיגדון שקיבלו פבוקסוסטט

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Arthritis & Rheumatology', מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין רמות חומצת השתן בסרום (sUA: serum urate), התלקחויות שיגדון (גאוט), ועול הטופי (tophi) עם תמותה קרדיווסקולרית במטופלים עם שיגדון ולאחר טיפול עם פבוקסוסטט או אלופורינול.

משתתפי מחקר ה-CARES חולקו באקראיות לקבלת טיפול פעם ביום עם פבוקסוסטט (40 מיליגרם או 80 מיליגרם, לפי ה-sUA בשבוע השני) או עם אלופורינול (טיטרציית מינון עם עליות של 100 מיליגרם, 200-400 מיליגרם או 300-600 מיליגרם, בהתבסס על התפקוד הכלייתי). מדדי היעילות המחקריים היו שינויים ב-sUA בהשוואה לתחילת המחקר, התלקחויות שיגדון וריפוי הטופוס, באוכלוסייה הכללית ובתתי-קבוצות של מטופלים עם וללא תמותה קרדיווסקולרית.

המשתתפים טופלו עם פבוקסוסטט (n = 3,098) או אלופורינול (n = 3,092) למשך תקופת מעקב חציונית של 32 חודשים (עד ל-85 חודשים). במרבית ביקורי המחקר נמצאו רמות נמוכות יותר של sUA תחת טיפול עם פבוקסוסטט לעומת אלופורינול, באוכלוסייה הכוללת. לא נמצאו קשרים בין רמות ה-sUA ותמותה קרדיווסקולרית לבין טיפול עם פבוקסוסטט. שיעור התלקחויות השיגדון הדורשות טיפול (על כל מטופל - שנת חשיפה) היה גבוה יותר מבחינה מספרית במהלך שנה אחת של טיפול עם פבוקסוסטט לעומת אלופורינול (1.33 לעומת 1.20), אך היה בר-השוואה בתקופה לאחר מכן, וירד לאורך המחקר (> שנה אחת: 0.35 לעומת 0.34; סך הכל: 0.68 לעומת 0.63), ללא קשר לתמותה קרדיווסקולרית. בסך הכל, ל-20.8% מהמטופלים היה לכל הפחות טופי אחד בתחילת המחקר. שיעורי ריפוי הטופוס היו דומים בין קבוצות הטיפול, עם שיעור ריפוי מצטבר של 50% לכל הפחות.

החוקרים מסכמים כי במחקר ה-CARES נמצא כי לטיפול עם פבוקסוסטט ואלופורינול (במינונים של ≤ 600 מיליגרם) הייתה יעילות דומה במטופלים הסובלים משיגדון ומחלה קרדיווסקולרית. כמו כן, לא נמצא קשר בין תמותה קרדיווסקולרית לבין רמות ה-sUA, התקלחויות השיגדון או ריפוי הטופים, תחת טיפול עם פבוקסוסטט.

מקור:

Saag KG, Becker MA, White WB, et al. Evaluation of Serum Urate Levels and the Clinical Manifestation of Gout with Cardiovascular Mortality from the CARES Trial. Arthritis Rheumatol (Hoboken, NJ) [Internet] 2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  שיגדון,  גאוט,  התלקחויות,  תמותה קרדיווסקולרית
תגובות